Een van de voordelen van motorrijden is dat je weinig plaats inneemt op de openbare weg. Dat geldt niet alleen bij het rijden, maar ook bij het parkeren. Maar wat zegt de wet? Waar mag je je motor precies parkeren?

Wim Bervoets
7/11/2017 17:18:26

Vroeger moest je een motor evenwijdig met de rand van de rijbaan parkeren. Maar dat is veranderd door het koninklijk besluit van 28 december 2006. Motoren zonder zijspan of aanhangwagen mag je sindsdien ook haaks op de rijbaan parkeren, zolang je daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijdt.

Op het voetpad of niet?

Het koninklijk besluit zegt verder dat je een motor ook mag parkeren buiten de rijbaan en parkeerzones die aangegeven zijn op de rijbaan, zolang je het verkeer daarbij niet hindert. Concreet betekent dit dat je je motor effectief op het voetpad of op de berm mag parkeren.

Let wel op dat je daarbij nog voldoende plaats laat voor voetgangers, kinderwagens en rolstoelen. Hoeveel plaats precies wordt niet gezegd, maar een hoffelijke vuistregel is om evenveel plaats te laten als wanneer je met de auto parkeert op een berm: minstens 1,50 meter.

Wel of niet betalen?

Het koninklijk besluit voerde ook een nieuw parkeerbord in, bord E9i: een witte P in een blauwe rechthoek, met het symbool van een motorrijder. Die parkeerzone is specifiek voorbehouden voor motorrijders. Motorrijders mogen ook parkeren in zones die worden aangegeven met bord E9b (een witte P in een blauwe rechthoek met het symbool van een auto).

Parkeer je met je motor in een zone waar je moet betalen, dan gelden de volgende regels: een parkeerschijf leggen is alleen verplicht voor drie- of vierwielige motoren. Een parkeerticket kopen en betalen, ben je als motorrijder altijd verplicht, tenzij het ter plaatse anders wordt aangegeven. Opmerkelijk: staan er meerdere motoren in één parkeervak, dan moet er maar één keer betaald worden.

“Wie betaalt er?”

Bij die laatste regel heeft de Belgische Motorrijdersbond zijn bedenkingen: “Welke motorrijder moet dan betalen?”, vraagt de BMB zich af. De bond pleit voor meer specifieke parkeerzones voor motorrijders. Nog een probleem is er met parkeerticketjes: “Waar moet je dat als motor- of scooterrijder bevestigen, zeker als je een motor of scooter zonder windscherm hebt? Dat stukje papier kan wegwaaien of meegenomen worden”, aldus de BMB. Febiac stelt voor om je parkeerticket gewoon op zak te houden om aan te tonen dat je betaalt hebt. Of om zoveel mogelijk via sms of via een app te betalen.

Je gebruikt een oude versie van Internet Explorer. Upgrade ajb naar een nieuwere versie.
Je gebruikt een oude versie van Safari en/of iOS. Upgrade ajb naar een nieuwere versie.