Francois Piette
27/06/2001

Allesomvattend initiatief moet ommekeer voor Adam Opel AG inluiden Adam Opel AG is in nauwe samenwerking met GM Europe een grootscheeps project gestart dat Opel en de Europese GM-tak opnieuw winstgevend moet maken. Het plan moet een solide basis leggen voor een gezonde groei in de toekomst. Met dit project dat de naam 'Olympia' meekrijgt, zullen alle activiteiten van de onderneming onder de loep worden genomen. De bedoeling is om de efficiëntie te verhogen en de merknaam te verstevigen. Hoewel 'Olympia'-maatregelen zich in eerste instantie op de Duitse Opel-operaties zullen toespitsen, zal ook de rest van de GM Europe (met inbegrip van Vauxhall en Saab) - wegens de samenwerkingsverbanden met de Duitse Opel vestigingen - er in min of meerdere mate bij betrokken zijn. Het project wordt geleid door een interdepartementale 'Turnaround Board' die voorgezeten wordt door Carl-Peter Forster, de nieuwe baas van Adam Opel AG, en door Pat Campbell, Vice-President Finance bij GM Europe. Aan deze Raad rapporteren een aantal projectteams van wie specifieke voorstellen verwacht worden in de loop van de volgende maanden. Concrete plannen moeten nog worden uitgewerkt waardoor het momenteel onmogelijk is om al de gevolgen in te schatten. Eddy Geysen, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder van Opel Belgium over deze nieuwe ontwikkeling: "Adam Opel AG rekende vorig jaar met een verlies van 427 miljoen Euro en bevindt zich bijgevolg in een moeilijke financiële situatie. Als grootste onderdeel van de hele GM Europe-groep weerspiegelt zich dat uiteraard in de resultaten van de Europese moederorganisatie. Het is duidelijk dat er iets diende te gebeuren. Wij zijn er echter van overtuigd dat in de globale analyse rekening zal gehouden worden met de sterke prestaties die Opel Belgium de voorbije jaren op het vlak van veiligheid, kwaliteit, productiviteit en kosten geleverd heeft. Dat onze prestaties zowel binnen de GM-gemeenschap als daarbuiten naar waarde geschat worden bleek nog bij de recente erkenning van de Chairman's Honors en de besluiten van een rapport waarbij externe onderzoekers Opel Belgium bij de beste Europese autofabrieken plaatsen. Onze Antwerpse vestiging heeft bijgevolg reeds een heel stuk van de weg afgelegd. Het komt er nu op aan op die ingeslagen weg verder te gaan!". Het project "Olympia" zal een nauwgezet tijdschema volgen. Het doel is om tegen het einde van de zomer over concrete maatregelen te beslissen. De hieruit voortkomende nieuwe structuren en processen zullen gedurende de herfst van dit jaar geïmplementeerd worden. www.Opel.be

Bron:
Je gebruikt een oude versie van Internet Explorer. Upgrade ajb naar een nieuwere versie.
Je gebruikt een oude versie van Safari en/of iOS. Upgrade ajb naar een nieuwere versie.