Contacteer VROOM.be

Bovendien is deze informatie beschikbaar binnen de twee dagen na de gebeurtenis. Kijk of je een vraag hebt over de FAQ.

Over ons

VROOM.be is een online marktplaats voor de koop en verkoop van nieuwe & tweedehands wagens en is onderdeel van BV MOVEL, Posthofbrug 6-8 bus 5/102, 2600 Berchem, Antwerpen, KBO 0794.705.855, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Voor vragen zijn we bereikbaar via e-mail: contact@vroom.be.

Elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). Niettemin kan een Gebruiker steeds voorstellen om het geschil te regelen via het Europees Platform voor online geschillenbeslechting, zonder dat Vroom hierop verplicht moet ingaan:

http://ec.europa.eu/odr
Hollandstraat 13
1060 Brussel
odr@eccbelgium.be
+32 2 892 37 12